MLOKi
D'epog: SÉRIE, SÉRIE, SÉRIE, SÉRIE (foto R. Dranga)
D'epog: SÉRIE, SÉRIE, SÉRIE, SÉRIE (foto R. Dranga)

SÉRIE, SÉRIE, SÉRIE, SÉRIE

Dielo umeleckej skupiny D’epog tematicky rozoberá organizáciu ľudskej spoločnosti, systematizáciu medziľudských vzťahov, efektivizáciu práce a zvyšovanie výkonnosti, mechanizmy kontroly, ovládania a riadenia, komunikačnú presýtenosť a riziko destabilizácie a kolapsu. Čiastkové témy nazerá cez perspektívu individuality a kolektivity, centralizácie a decentralizácie, aktivity a pasivity. Východiskom praktickej stránky projektu je konfrontačné rozhranie medzi prostredím scénickej a virtuálnej reality atakujúce možnosti diváckej percepcie a testovania jej limitov.

Réžia: Lucia Repašská
Dramaturgia: Matyáš Dlab
Obsadenie: Zdeněk Polák, Janet Prokešová, Radim Brychta, Zuzana Smutková, Magda Straková
Scénografia: Matěj Sýkora
Kostým: Matěj Sýkora
Hudba: Matúš Kobolka
Video: Martin Blažíček
Svetelný design: Vladimír Burian