MLOKi

Slavomír Šmalik

Útek od divočiny

Stále ťažšie a ťažšie, s väčšími rozpakmi, oslavujeme akýkoľvek technologický pokrok ľudstva. Všetko sa pomeriava predovšetkým škodami, ktoré človek svojou aktivitou napácha. Každodenná spotreba = nárast záťaže celého...

Medzi túžbou a smrťou

Ak je bytostné (vnútorne dané) jadro človeka poprené alebo potlačené, človek ochorie, niekedy viditeľne, niekedy skryto… Toto vnútorné jadro je krehké a jemné a ľahko ho prehluší zvyk a kultúrny tlak… Aj keď...

Solo lamentoso

Autor diela: Sláva DaubnerováRéžia: Sláva DaubnerováPreklad: Margit GarajszkiObsadenie: Sláva DaubnerováScénografia: Sláva DaubnerováKostým: Sláva DaubnerováHudba: Matej GyárfášIné: Renata Ptačin, Slavomír Šmalik