MLOKi

Olga Ježková

Asi ani záhrada

„Hudba nemá slúžiť divadlu a divadlo nemá byť sluhom hudby. Ani divadlo ani hudba neprahnú po dominancii.“ Príbeh a koncert o záhradných kráteroch a lietajúcich predmetoch ťažších, než vzduch. Koláž hereckých výstupov...