MLOKi

Matej Truban

The Duck after

Námet: Lucia Svobodová Vrana, Matej TrubanScenár: Lucia Svobodová Vrana, Tomasz Schaefer, Mariana Bódy, Matej TrubanRéžia: Mariana Bódy, Lucia Svobodová VranaScénografia: Lucia Svobodová VranaProjekcie: Tomasz...

Søren Kierkegaard

Inscenácia sprostredkúva život, dielo a myšlienky dánskeho filozofa Sørena Kierkegaarda. Za pomoci použitia jeho originálnych textov, bábok a jemného autorského vkladu do textu sa tvorcovia snažili vytvoriť obraz života...