MLOKi

L. Pálmai

Poses/Essencies/Traps

Položili sme sa bruchom na zem, nohy od seba, dlane sme opreli o zem, napli ruky, vzopreli trup, hlavu vyvrátili dozadu – k nebesiam. Kričíme. Znie to ako hlboké a predĺžené krákanie vychádzajúce z útrob a...