MLOKi

Jaroslav Ondruš

PRIMA

koncept, choreografia, réžia: Viktor Černickýperformeri: Tomáš Janypka, Lukáš Karásek, Jaroslav Ondruš, Tinka Avramová a skupina z miestnej komunity (v rámci festivalu Divadelná Nitra: Alona Shylinhovska, Diana...