MLOKi

Igor Ondříček

Faidra

Helena Dvořáková za postavu Faidry získala Cenu Alfréda Radoka za ženský herecký výkon roku Režisérka Hana Burešová si pro svou inscenaci v Divadle v Dlouhé vybrala dosud u nás neuvedenou Senekovu tragédii Faidra, na...