MLOKi

Anna Smolar

Židovskí herci

“V najlepšom prípade je židovský herec skutočne židovský. A musí dobrým hercom. V prípade, že nie je dobrým hercom, mal by byť aspoň dobrý Žid.” Židovskí herci je inscenáciou o skupine ľudí, ktorí si nie sú istí svojou...