Dcéry a ich matky v emancipovanej dobe

Napriek tomu, že sa vo verejnej diskusii stále rieši kríza tradičnej rodiny, z divadiel zmizli inscenácie, ktoré tepú do pochybných rodinných vzťahov, alebo naopak oslavujú štatút rodiny ako dokonalej jednotky spolužitia (tak ako niekdajšia hviezda poobedných seriálov s názvom V siedmom nebi).

Subscribe to RSS - hravosť