Hľadanie stratených tvarov

Tanečný duet From behind Horizons, Indigo je výsledkom niekoľkomesačnej spolupráce slovenskej tanečníčky Roberty Legros Štěpánkovej so švajčiarskou umelkyňou Giannou Grünig. Dielo je špecifické tým, že skrz choreografiu je tu možné vnímať intímnu spoveď dvoch žien, ktorá priznane komunikuje s architektúrou konkrétneho priestoru. V prípade premiéry v Nitre to bol starý funkcionalistický dom Kollmannovcov.

Subscribe to RSS - súčasný tanec; site specific