Marína, Anička, Adelka, Tonka | foto: MiloFabian.com

Aj ja o vás napíšem (do novín)!

Medzi stĺpmi Štúdia 12 sídliaceho pri Divadelnom ústave, štyri ženy povstali i rozhodli sa vypovedať...

Aká bola láska národovcov? Aké boli ich priority a aké miesto v ich živote zaberala žena? Bola len miskou, ktorú nevedomky tepali? Len tvorom? Či centrom všetkých krás?

Novodobí bohovia

Súčasný fenomén ruskej a medzinárodnej dramatickej tvorby, Ivan Vyrypajev, ponúka v hre Opití reflexiu postáv zaoberajúcich sa svojimi vnútornými nedostatkami a túžbami. Príbeh pozostáva z dialógov prameniacich z alkoholického opojenia, do ktorého sa skupiny dostali v približne rovnakom čase.

foto Ctibor Bachratý | DAB

Tri podoby Evy, tri tváre gazdinej

Je smiešne hrať dnes o ženskej emancipácii? O tom, že kedysi žene, ktorá opustila muža a žila s iným, hovorili „roba“? Devätnáste storočie sa zdá byť tak ďaleko! V našom kontexte hádam manželstvá z nanútenia v súčasnosti neexistujú. Rozvody áno. V niektorých slovenských regiónoch, či subkultúrach je rozvod stále neprípustný. O manželstvo treba bojovať. Veď čo by povedali susedia?

foto BDNR

Denníky krutosti

Prvý deň festivalu zaútočil na city. Ťažké témy našej minulosti sa objavili ako prízraky, ktoré naberajú reálne kontúry. Začalo sa to Obchodom na korze, ktorý priniesol emotívne obrazy o našej slovenskosti, neľudskosti a masovosti. A v závere večera sa všetko zaklincovalo ťažkou dokumentárnou inscenáciou Hviezdy sú tiché.

foto: BBD

Ako vyležať osýpky za jedeň deň

Osobne som na pochybách, ako hodnotiť rozprávku. Či z pohľadu detí alebo môjho, povedzme adolescentného. Má predsa pobaviť deti. V úvode sa stretávame s Floriánom Túlavým, chlapcom žijúcim v kolotočiarskej rodine, oslavujúcim narodeniny. Na jeho veľkú smolu má však práve osýpky a jeho rodičia trvajú na tom, že zostane doma.

foto: VŠMU

Čo všetko za národ alebo jablčník včera a dnes

Na sklonku júla 1914 dozrieva bôb, v dome s tromi dcérami na vydaj sa striedajú pytači a život plynie vcelku banálne, len nad hlavami zavše zahrmí lietadlo. Aké to tu bude o sto rokov? To je otázka, ktorú si nástojčivo kladie Farár Javorčík v inscenácii Všetko za národ divadla Lab.

foto: AU BB

Zeleninová misa z Banskej Bystrice

Takže, ako si tak spokojne sedím a počúvam starú známu a všetkými milovanú zvučku Dotykov a spojení, postrehnem, samozrejme len pomedzi to, ako si vypínam zvonenie na telefóne, že svetlá sa pomaly utlmujú a ruch v hľadisku mizne. Na javisku sa začína vynárať scéna, podľa mňa celkom super. Trúbky, reťaze, vešiaky a – „prekvapivo“ – bazén.

Budova Mestského divadla POH| foto: www.novadrama.sk

Dramaturgická rada s odstupom o Novej dráme: Čo je nové a čo je dráma?

Časom sa to zaručene stane s čímkoľvek, čo kedysi hrdo nieslo označenie „nové“. Členovia dramaturgickej rady festivalu sa teraz už na svoju úlohu tiež pozerajú inak ako pred či počas festivalu. Martina Ulmanová sa zamyslela nad novosťou novej drámy, Miloslav Juráni zhrnul svoje pozorovania do štyroch bodov a Dária Fojtíková Féherová popísala to ako prežívala týždeň Novej drámy ona.

Freundschaftbrief nach Berlin

Už na prvý pohľad je z inscenácie jasné, že Spomienka na bojové polia 1914/2014 je hlavne o výpovedi, poskytnutí rôznych pohľadov na udalosti prvej svetovej vojny a nakoniec aj o tom, že postaví na javisko vedľa seba hercov z krajín, ktorí sa na vybrané udalosti pozerajú rôzne.

(foto: Milo Fabian)

Kde zlyháva rozum, prichádza emócia

Scénické dielo Domov Eros Viera kontempluje nad témami, ktorých zobrazovanie v umení často nebezpečne balansuje na hrane citového vydierania, gýča a ľúbivosti. Tvorcovia tu uvažujú o témach, ktoré si každý rád prisvojí a domnieva sa, že jeho pohľad je správny. Každý predsa vie, čo je to láska, aký je správny pomer jej duchovných a telesných prejavov, ktorý boh je a ktorý nie je, aká rodina je tradičná a ktorá cirkev je perlou medzi bižutériou. 

Nie každý má rád kávu s cukrom

Režisérka Iva Š. (Iveta Škripková) prostredníctvom upravenej predlohy zobrazuje akési pietne obrazy a zlomy v živote Ilony. Nimi chce ukázať, že Ilona bola pre Hviezdoslava ako kocka cukru v káve. Ale zároveň ukazuje aj to, že Hviezdoslav by existoval (vo svojom svete) aj bez Ilony. Pravdepodobne by žil rovnaký život, iba by si nevetral izbu a nesladil kávu.

Stránky

Subscribe to RSS - MLOKizdat