Štvrtá Pro-téza: Vo veku univerzálnej zmeniteľnosti hľadáme jedinečnosť

Interaktívne divadelné formy získavajú na Slovensku svoju popularitu i pozornosť kritickej obce práve vďaka kombinovaniu tradičných divadelných postupov a nových médií, aktívnemu zapájaniu divákovej mysle a tela, hravosti, objavovaniu a rozširovaniu kultúry mimo oficiálnych inštitúcií.

Dotyky s rozmanitosťou

Prírodovedné múzeum SNM
Viac

Slovenské národné múzeum pripravilo interaktívnu výstavu o rôznych formách života okolo nás či o rozmanitom prostredí, v ktorom žijeme. A popravde, kto z nás sa bežne zamýšľa nad podobnými vecami? Interaktívna výstava je možno správnou cestou ako zlepšiť náš vzťah k prírode a možno i k sebe samým.

Výstavu si môžete pozrieť každý týždeň v stredu, štvrtok alebo v nedeľu.

Subscribe to RSS - interaktivita