Na slepačích krídlach

Malá scéna STU
Viac

Bratislavské bábkové divadlo stavilo na staršieho diváka a pripravilo výnimočnú inscenáciu podľa knihy Ireny Brežnej Na slepačích krídlach. Inscenácia v réžii Kataríny Aulitisovej prináša kreatívny pohľad na dospievajúce dievča, ktoré vyrastá v rozpoltenom svete rodiny a komunistickej propagandy. Inscenáciu si nenechajte ujsť. Je to veľmi pozoruhodné dielo vytvorené s citom a zmyslom pre posolstvo. 

Umelecký druh: 

Prstom po mape

Malá scéna STU
Viac

Bratislavské bábkové divadlo uviedlo svoju prvú premiéru na Malej scéne, ktorá im poskytla priestor počas rekonštrukčných prác ich divadla. Text hry Prstom na mape i inscenácia ako celok je veľmi podareným divadlom. Režisérka Jana Mikitková citlivo a s humorom vystavala príbeh o putovaní po svetadieloch. Spoločne s cirkusovou rodinkou Túlavých môžete zažiť aké to je byť Indiánom, či Ekskimákom, aj napriek tomu, že ležíte doma, chorí v posteli. 

Bezmocní mocným na Arteterapii

Ticho a spol.Malá scéna STU
Viac

Po piatich úspešných ročníkoch v Banskej Bystrici sa organizátori rozhodli preniesť fesitval Arteterapia do hlavného mesta - zrejme aby ich bolo ešte viac počuť. Lajtmotívom festivalu sú totiž predstavenia, ktoré rozprávajú o reálnych spoločenských problémoch. Tvorcami sú väčšinou komunity, či jednotlivci, ktorých hlavným cieľom je práve reflektovanie rôznych neprávostí a krívd vykonaných na jednotlivcovi i spoločnosti.

Subscribe to RSS - Malá scéna STU