najnovšie články

Ochotníci v hlavnej dedine

To je on (foto R. Dranga)

Netreba si klamať – slovné spojenie ochotnícke divadlo evokuje u časti spoločnosti ešte stále hlavne mäkké ľ, kroje, junákov z Matice a tety z osvety. Môže to znieť ako najotrepanejšie a nepravdivé klišé, no vedel by som vám rozprávať o stretnutiach s kultúrnymi manažérkami a manažérmi a o ich skreslených predstavách o tejto časti našej divadelnej kultúry. Aj z tohto dôvodu je dobre, že v priestoroch bratislavskej A4-ky sa po tretíkrát uskutočnil festival Ochotníci, ktorý má ambíciu priniesť malú ukážku neprofesionálnej tvorby do hlavného mesta.  čítaj viac...

Miroslav Zwiefelhofer | pridané 17.10.2017 | trvalý odkaz | Komentáre
OZ Brak:, Bratislava:, 2017: Ruzká klazika

Nihilistická prechádzka ruskou klasikou

Dramaturg a dramatik Daniel Majling prichádza po svojom komiksovom debute Rudo (2015) s útlym súborom poviedok – parodických ponášok na klasikov ruskej literatúry Ruzká klazika. Prvou hrozbou, ktorá sa môže objaviť ešte pred čítaním, je neistota, či pôjde skutočne o verné napodobeniny ruských autorov ako Dostojevskij, Tolstoj, Turgenev, Bunin, Krylov a Čechov, o parodické texty, alebo či Majling jednoducho preberá štýl týchto autorov pre svoj vlastný cieľ.

Viliam Nádaskay | pridané 6.10.2017 | trvalý odkaz | Komentáre

Divadelná Nitra 2017, deň piaty: Akú spoločnosť si urobíš, takú ju máš

Divadelná Nitra 2017, deň štvrtý: Znaková poézia, ktorá prehovára z duše

Nowy Teatr: Jedno gesto (foto C. Bachratý)

Varšavský Nowy Teatr, ktorý už dlhodobo patrí medzi progresívne, doma aj v zahraničí populárne poľské divadelné scény, sa na festivale predstavil s inscenáciou Jedno gesto. Tá je svojou formálnou čistotou a tematickou jednoduchosťou v protiklade k eklektickej a pompézne pôsobiacej poetike obvyklej tvorby tohto divadla. Jej myšlienková podstata vychádza z obyčajného života štyroch neobyčajných ľudí, ktorí na javisku prostredníctvom osobných príbehov apelujú na verejné dianie v spoločnosti.

Lucia Šmatláková | pridané 4.10.2017 | trvalý odkaz | Komentáre

Divadelná Nitra 2017, deň tretí: #vrodenéputáakozákladnájednotkaexistencie

Cirk La Putyka, Rootlessroot: Black Black Wood (foto C. Bachratý)

Zahraničnú časť nedeľného programu tvorila inscenácia Black Black Woods pražského divadla Cirk La Putyka, ktorá je tretím komponentom trilógie orientovanej na tému fundamentálnych rodinných vzťahov v živote človeka. V (zatiaľ) finálnej časti upriamili tvorcovia pohľad na vzťah medzi synom a otcom, ktorý zobrazili prostredníctvom jeho rôznorodých a často protipólnych foriem. Zamerali sa na pozitívne aj negatívne aspekty a vyzdvihli premenlivý, zložitý či nepredvídateľný charakter základného puta v rámci našej existencie. 

Lucia Šmatláková | pridané 26.9.2017 | trvalý odkaz | Komentáre

Divadelná Nitra 2017, deň druhý: Odkazy, otázky, snenie

M. Rázusová-Martáková: Jánošík (foto C. Bachratý)

Do slovenskej sekcie festivalového programu sa dostala aj najnovšia adaptácia príbehu o zbojníkovi Jurajovi Jánošíkovi z nitrianskeho Divadla Andreja Bagara. Režisér Rastislav Ballek inovatívne posunul Martákovej intelektuálneho junáka ešte viacej do filozofickej a symbolickej roviny.

Jakub Molnár | pridané 25.9.2017 | trvalý odkaz | Komentáre

Divadelná Nitra 2017, deň prvý: Fundamentálne šťastie

P. Liška a K. Cooperová: Právo na šťastie (foto C. Bachratý)

Pavol Liška je rodák zo Slovenska, presťahoval sa do USA, kde získal titul magistra umenia a pôsobí tam dodnes. Spolu s Kelly Copper tvoria autorskú dvojicu v divadle The Nature Theater of Oklahoma. Ich účasť na 26. ročníku Divadelnej Nitry s inscenáciou Právo na šťastie (ktorú vytvorili v spolupráci s ľubľanským súborom EnKnapGroup) bola zároveň ich prvým vystúpením na Slovensku.

Diana Laciaková | pridané 24.9.2017 | trvalý odkaz | Komentáre