D'epog: SÉRIE, SÉRIE, SÉRIE, SÉRIE

Batyskaf
D'epog: SÉRIE, SÉRIE, SÉRIE, SÉRIE (foto R. Dranga)D'epog: SÉRIE, SÉRIE, SÉRIE, SÉRIE (foto R. Dranga)D'epog: SÉRIE, SÉRIE, SÉRIE, SÉRIE (foto R. Dranga)D'epog: SÉRIE, SÉRIE, SÉRIE, SÉRIE (foto R. Dranga)D'epog: SÉRIE, SÉRIE, SÉRIE, SÉRIE (foto R. Dranga)D'epog: SÉRIE, SÉRIE, SÉRIE, SÉRIE (foto R. Dranga)
Dielo umeleckej skupiny D'epog tematicky rozoberá organizáciu ľudskej spoločnosti, systematizáciu medziľudských vzťahov, efektivizáciu práce a zvyšovanie výkonnosti, mechanizmy kontroly, ovládania a riadenia, komunikačnú presýtenosť a riziko destabilizácie a kolapsu. Čiastkové témy nazerá cez perspektívu individuality a kolektivity, centralizácie a decentralizácie, aktivity a pasivity. Východiskom praktickej stránky projektu je konfrontačné rozhranie medzi prostredím scénickej a virtuálnej reality atakujúce možnosti diváckej percepcie a testovania jej limitov.
 
 
Tvorivý tím
Umelecký druh: 
0
Vaše hodnotenie: Žiadne