Workshopy „PÍŠ AKO TANCUJÚ“

Píš ako tancujú No. 5 na Kiosku 2020

Chceš preniknúť do sveta súčasného tanca a umenia performancie? Získať nové pohľady a širšie kontexty? Máš záujem zdokonaliť sa v oblasti analytického a kritického myslenia, diskutovania a písania o divadle a tanci? Skús to s MLOKmi na festivale Kiosk 2020!
 

 

Platforma MLOKi už po piaty raz organizuje workshop kritického myslenia a písania o súčasnom tanci, tentokrát opäť v Žiline počas festivalu Kiosk – od 23. do 26. júla. Organizátori dali aktuálnemu ročníku podtitul „festival instantného divadla a tanca“, čím chcú reagovať aj na okolnosti pandémie a ich vplyv na živé umenie. Podobnými otázkami sa budú zaoberať aj účastníci workshopu pod lektorským vedením skúsených teatrologičiek a divadelných kritičiek. Odborné prednášky, tvorivé semináre a analytické diskusie tento rok navyše doplní aj praktická pohybová časť workshopu.
 
Workshopu sa môžu zúčastniť slovenskí a českí absolventi a študenti umenovedných odborov vysokých škôl. Počet účastníkov je obmedzený a konkrétne zloženie workshopovej skupiny určí lektorský tím na základe vyplnených prihlášok. Uzávierka prihlášok je 13. júla 2020.

Workshop je pre účastníkov zadarmo, vrátane ubytovania počas celého trvania festivalu. Permanentku na celý program festivalu za zvýhodnenú cenu si účastník hradí sám (priamo no mieste v prvý deň festivalu).
 
Prihláška na workshop: prosím, vyplňte tento formulár. Pre viac info píšte: mloki@mloki.sk
 

Workshop z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
 

Hlavnými lektorkami workshopu budú opäť teatrologičky a kritičky Katarína Cvečková a Barbora Liška. Súčasťou programu bude aj odborná prednáška teoretičky Jitky Pavlišovej a praktická pohybová časť „beeing flow“ pod vedením tanečníčky Evy Priečkovej.
 

Katarína Cvečková je spoluzakladateľkou kultúrneho spolku MLOKi a šéfredaktorkou internetového magazínu mloki.sk. Päť rokov pôsobila ako odborná redaktorka časopisu kød – konkrétne o divadle, ktorý vydáva Divadelný ústav Bratislava. Venuje sa divadelnej kritike a reflexii slovenského súčasného tanca. V rámci doktorandského štúdia na DF VŠMU sa zameriavala na tendencie súčasnej nezávislej tvorby, na prieniky medzi divadlom, tancom a umením performancie.

Barbora Liška absolvovala počas štúdia na Masarykovej univerzite v Brne zahraničné pobyty na univerzitách v Bochume a vo Viedni, kde prenikla do nemeckej tanečnej vedy, ktorou sa inšpirovala aj pre vlastný doktorandský výskum tanečnej dramaturgie. Spoluzaložila časopis CEDIT – kontexty a přesahy Centra experimentálního divadla, kde pôsobí ako redaktorka.

Jitka Pavlišová pôsobí ako odborná asistentka na Katedre divadelných a filmových štúdií Univerzity Palackého v Olomouci so zameraním na nemeckojazyčnú divadelnú oblasť a súčasný tanec a performanciu. Dlhodobo spolupracuje s viedenským TanzQuartier a festivalmi ImPulsTanz, Divadelní Flora a Tanz im August. Momentálne dokončuje publikáciu Konceptuální obrat v současném tanci a performance.

Eva Priečková je tanečná umelkyňa a doktorandka na JAMU v Brne. Tvorí ako členka súboru mimoOs, ako sólo tvorkyňa či v spolupráci so slovenskými i zahraničnými tvorcami. Vedie tiež pohybové kurzy pod názvom „beeing flow“. Jej ambíciou je chápať tanečného umelca ako všestranne vnímajúceho a mysliaceho človeka, ktorý vyrovnáva praktickú činnosť teoretickou.
 

Kiosk je prehliadkou aktuálnych produkcií slovenskej nezávislej umeleckej scény. Dramaturgia žilinského festivalu sa zameriava na tvorbu, ktorá originálnou a objavnou formou rieši aktuálne obsahy umenia a spoločenských problémov. Nejde o prezentáciu overenej kvality, ale okrajových foriem, ktoré vzdelávajú a prinášajú nóvum pre tvorcov i divákov. Po minuloročnej téme VYHORENIE sa tento rok v reakcii na okolnosti pandémie festival zameriava na „instantné divadlo a tanec“ – „Instantný ako rýchlo rozpustný môže znamenať rýchlo vytvorený, ľahko konzumovateľný, no pritom taký, čo zasýti.“
 
 

Archív workshopov Píš ako tancujú No. 1-4

S MLOKmi môžeš preniknúť do sveta súčasného tanca, získať nové pohľady a širšie kontexty. Zorganizovali sme sériu 4 workshopov pod vedením lektoriek Kataríny Cvečkovej, Jitky Pavlišovej a Barbory Kašparovej. Výstupy z workshopov nielen v textovej podobe ponúkame na tejto stránke.

Píš ako tancujú No. 4 (Kiosk 2019)

Jakub Molnár: Takmer sme na ňu zabudli

Barbora Forkovičová: Cesta kolem mého pokoje

Simona Baková: rozhovor s Petrom Gondom

Juraj Bako: Questions for dance 4

Klaudia Klembarová: Zavrite oči, o chvíľu Zem zanikne!

Lucia Galdíková: Kreativita izolovaného komika

Albina Feofilaktova: Mezi niterností a angažovaností

Iva Heribanová: Imprese na druhou

Diana Pavlačková: rozhovor s Yurim Korcom

Ivana Hlubinová: rozhovor s Jurajom Mitrom

Ekológia v tanci. Milo Juráni o scénických umeniach a ekológii (videozáznam na fb)

Diskusia Kiosk -2: Vyhoreli sme, či nie? (videozáznam na fb)

Píš ako tancujú No. 3 (NuDanceFest 2019)

Diana Pavlačková: Kontrastné podoby vojny

Lucia Galdíková: Pulzovanie živočíšnych tiel

Ivana Hlubinová: Momentum ako podnet k zdieľanej energii

Klaudia Klembarová: #sledujmojufaloš

Seminár na tému konceptuálny tanec (videozáznam na fb)

Píš ako tancujú No. 2 (Česká taneční platforma 2019)

ČTP 2019 - 1. deň (No. 1) - Hrnčířová, Hlubinová, Forkovičová, Pavlačková

ČTP 2019 - 1. deň (No. 2) - Baková, Klembarová, Melišíková, Molnár

ČTP 2019 - 2. deň (No. 1) - Baková, Pavlačková, Hlubinová, Melišíková

ČTP 2019 - 2. deň (No. 2) - Klembarová, Hrnčířová, Forkovičová, Molnár

Píš ako tancujú (Kiosk 2018)

Simona Baková: Obzretie sa za odvahou festivalu KioSK 2018

Jakub Molnár: S víziou neustupovat mnohohlasom

Renata Jurčová: Iné uvažovanie

Ivana Hlubinová: Očami nového, zainteresovane nezainteresovaného diváka

Miroslav Lukačovič: KIOSK – Stánok pre vyvolených

Pavlína Šmatláková: PLI

 
Projekt workshopov Píš ako tancujú z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.