WORKSHOP „PÍŠ AKO TANCUJÚ“ No. 4


Chceš preniknúť do sveta súčasného tanca, získať nové pohľady a širšie kontexty? Rád/a by si sa zdokonalil/a v oblasti analytického a kritického myslenia, diskutovania a písania o divadle a tanci? Skús to opäť s MLOKmi na festivale Kiosk 2019!

Po pilotnom ročníku na Kiosku 2018 a ďalších dvoch edíciách workshopu kritického myslenia a písania o tanci na festivaloch Česká taneční platforma a Nu Dance Fest sa MLOKi vracajú späť do Žiliny. Pod lektorským vedením teatrologičiek a kritičiek Jitky Pavlišovej, Barbory Kašparovej a Kataríny Cvečkovej sa v termíne 25. – 28. júla 2019 budú účastníci venovať reflexii vybraných predstavení festivalového programu. A to prostredníctvom série tvorivých seminárov a analyticky ladených diskusií zameraných na uvažovanie, písanie a rozprávanie o súčasnom tanci a umení performancie.

Workshopu sa môžu zúčastniť slovenskí a českí absolventi a študenti umenovedných odborov vysokých škôl. Počet účastníkov je však obmedzený, konkrétne zloženie workshopovej skupiny preto určí lektorský tím na základe vyplnených prihlášok. Uzávierka prihlášok je 14. júla 2019.

Workshop je pre všetkých vybraných účastníkov zadarmo – okrem aktivít majú všetci k dispozícii ubytovanie počas celého trvania festivalu. Permanentku na celý program festivalu za zvýhodnenú cenu si účastník hradí sám (priamo no mieste v prvý deň festivalu).

Prihláška na workshop – prosím, vyplňte tento formulár. Pre viac info píšte: mloki@mloki.sk

Workshop z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Kiosk je prehliadkou aktuálnych produkcií slovenskej nezávislej divadelnej a tanečnej scény. Dramaturgia žilinského festivalu sa zameriava na divadlo, tanec, performatívne umenie, ktoré originálnou a objavnou formou rieši aktuálne obsahy umenia a spoločenských problémov. Nejde o prezentáciu overenej kvality, ale okrajových foriem, ktoré vzdelávajú a prinášajú nóvum pre tvorcov i divákov. Témou 12. ročníka, ktorý sa uskutoční 25. – 28. júla 2019, je príznačne VYHORENIE.

Lektorky workshopov:
Jitka Pavlišová pôsobí ako odborná asistentka na Katedre divadelných a filmových štúdií Univerzity Palackého v Olomouci so zameraním na nemeckojazyčnú divadelnú oblasť a súčasný tanec a performanciu. Dlhodobo spolupracuje s viedenským TanzQuartier a festivalmi ImPulsTanz, Divadelní Flora a Tanz im August. Momentálne dokončuje publikáciu Konceptuální obrat v současném tanci a performance.

Barbora Kašparová absolvovala počas štúdia na Masarykovej univerzite v Brne zahraničné pobyty na univerzitách v Bochume a vo Viedni, kde prenikla do nemeckej tanečnej vedy, ktorou sa inšpirovala aktuálne aj pre vlastný doktorandský výskum tanečnej dramaturgie. Tanec a súčasné formy divadla reflektuje v rôznych médiách, ale najmä na webu tanečnízóna.cz.

Katarína Cvečková už piaty rok pôsobí ako odborná redaktorka časopisu kød – konkrétne o divadle. Je spoluzakladateľkou kultúrneho spolku MLOKi a redaktorkou internetového magazínu mloki.sk. Venuje sa divadelnej kritike a reflexii slovenského súčasného tanca. Aktuálne sa v rámci doktorandského štúdia na VŠMU zameriava na prieniky medzi divadlom, tancom a performanciou na súčasnej slovenskej scéne.