Obrázok používateľa Diana Laciaková Diana Laciaková

Prešov. Poézia. Divadlo poézie. Slovenský jazyk a literatúra. Estetika. Akademický Prešov. Bratislava. Trenčín. Dokumentárne divadlo. Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV. Divadelný ústav Bratislava.

Správy