Ružová rovná sa čierna

Performatívnu skupinu She She Pop založili absolventi z Inštitútu aplikovanej divadelnej vedy v Giessene, odkiaľ vyrástlo aj v našich končinách asi známejšie zoskupenie Rimini Protokoll. Ich princípy práce veľmi dobre dokumentujú, z akého podhubia súbor vychádza. Aplikovať divadelnú vedu na tvorbu znamená pre She She Pop kolektívne bádať na rôzne témy. S príznačnou divadelnou hravosťou transformujú vlastné životné skúseností do umeleckého tvaru. Na javisku sa tak objavujú analýzy vzťahov s rodičmi, problémy identity východu a západu... A taký je aj princíp Šuplíkov (Schubladen). 

Subscribe to RSS - She She Pop