Podvolenie | Foto: Ľuboš Kotlár

Svet v troskách podľa Michela Houellebecqa

Keď sa minulý rok rozchýrilo, že sa v Aréne uvedie Houellebecqov zdramatizovaný román, vzbudilo to všeobecnú zvedavosť. Pre intelektuálov ikona, pre širšie masy možno už počuté meno. Pornografický, politicky nekorektný, škandalózny, rasistický, kontroverzný, šialený, takéto nálepky dostal tento dnes už kultový belgický spisovateľ, ktorý je asi v pomere jedna k jednej vyzdvihovaný aj zatracovaný.

Subscribe to RSS - súčasnosť