Hľadať pravdu (foto S. Sviteková)

Apel na otvorenosť

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, koľko tajomstva ukrývajú ulice vášho mesta? Na čo všetko v nich viete nájsť odpoveď? Koľko inšpirácie, námetov sa v nich skrýva? Práve takéto otázky priniesla performatívna prechádzka Lukáša Zahyho pod názvom Hľadať pravdu. Ide o jeho prvú autorskú performanciu, ak nepočítame jeho absolventské sólo Stenomúr.

Gianna Grünig & Roberta Legros Štěpánková: FROM BEHIND HORIZONS, INDIGO (foto F. Kollář)

Hľadanie stratených tvarov

Tanečný duet From behind Horizons, Indigo je výsledkom niekoľkomesačnej spolupráce slovenskej tanečníčky Roberty Legros Štěpánkovej so švajčiarskou umelkyňou Giannou Grünig. Dielo je špecifické tým, že skrz choreografiu je tu možné vnímať intímnu spoveď dvoch žien, ktorá priznane komunikuje s architektúrou konkrétneho priestoru. V prípade premiéry v Nitre to bol starý funkcionalistický dom Kollmannovcov.

Subscribe to RSS - súčasný tanec; site specific