Divadelná Nitra 2016 – radosť i neradosť

Kritika, ktorý chce zachytiť posledné predstavenie Divadelnej Nitry, môže zastaviť aj detail. Napríklad to, že sa nezmestí do autobusu smer NR. Svedčí to ale o tom, že kritik:

1) existuje,

2) na Divadelnú Nitru chodí rád a chce chodiť,

 ... možno je len trochu ťuťmák.

Toľko na margo poslednej rannej debaty, ktorá symbolicky každoročne na Divadelnej Nitre pochováva existenciu slovenskej divadelnej reflexie. O syndróme permanentných kríz kritiky písala kolegyňa (aj kritička) Martina Mašlárová vo svojej vcelku pútavej diplomovej práci. Stojí to za prečítanie.

Správa o krízovom stave

Novovzniknuté Divadlo DPM sa prvou inscenáciou prihlásilo k takému typu autorského divadla, aké poznáme napríklad z tvorby divadiel Stoka či SkRAT. Režisér Lukáš Brutovský a dramaturg Miro Dacho spolu s absolventmi herectva z bratislavskej VŠMU metódou kolektívnych improvizácií zobrazili príčiny a dôsledky mnohých celospoločenských, ako aj súkromných problémov. 

elledanse dead

Napriek búrkam, ticho

Je leto. Ťažké témy by asi mali ísť bokom. Ale keďže náš svet sa neustále dusí v krízach, človeku v hlave kolujú čudné otázky aj uprostred horúcich letných dní.Napriek trochu klišé úvodu môžem čestne povedať, že nasledujúcich pár riadkov mám v hlave už dlho. A som presvedčený, že nie som jediný.

Subscribe to RSS - kríza