Bábkarská Bystrica 2014

Druhý deň druhého impulzu: Silné zážitky na záver [Bábkarská Bystrica 2014]

Piatkový festivalový program nastavil latku naozaj vysoko. Bolo takmer nerozumné očakávať, že rovnako silný bude aj záverečný deň festivalu, ale stalo sa.

Bábkarská Bystrica 2014

Druhý impulz zdvihol nároky na diváka [Bábkarská Bystrica 2014]

V piatok sa festival prehupol do svojej druhej časti – druhého impulzu. To znamenalo, že sme sa mohli tešiť nielen na inscenácie určené dospelému divákovi, ale aj na dlhší spánok (keďže detské predstavenia spravidla začínali o deviatej ráno...), čo určite, vzhľadom na inscenácie, ktoré sme mali v tento deň zhliadnuť, nebolo na škodu.

Bábkarská Bystrica 2014

Deň tretí: Keď dvaja robia to isté, nie je to to isté... [Bábkarská Bystrica 2014]

Posledný deň „detského“ impulzu priniesol výrazné impulzy aj mierne sklamania. Zároveň vytvoril aj priestor pre porovnanie s produkciami predchádzajúcich dní.

5. Festival Bratislavského bábkového divadla

Bratislavské bábkové divadlo
Viac

Tento nenápadný festiválík sa objaví raz za dva roky. Nie je okolo neho veľká mediálna kampaň, no v týchto dňoch asi neexistuje lepší kultúrny program. Maďarské, Nemecké, České a ďalšie bábkové divadlá predvádzajú magické svety bábok, ktoré nepoznajú hranice. Veľký, berte menších pod pazuchu a utekajte do Bratislavského bábkového divadla! 

Stránky

Subscribe to RSS - bábkové divadlo