Mliečne zuby ako štart pre mladého divadelníka

Štúdio 12
Kedy: 
nedeľa, február 28, 2016 - 23:30

Viac

"Ja sám som spolupracoval na 3 inscenáciách pre projekt Mliečne zuby. A pomohlo to naštartovať moju kariéru. Určite to všetkým divadelníkom odporúčam." - hovorí Matej Moško, úspešný prispievateľ na portál www.mloki.sk, teda ja.

A čo o projekte tvrdí Štúdio 12?

Vybrané projekty získajú zázemie na skúšanie a realizáciu v priestore Štúdia 12, jednorazový finančný príspevok na výrobu scény a kostýmov, technické zabezpečenie inscenácie, bežnú propagáciu, režijno-dramaturgické konzultácie, premiéru a minimálne päť repríz v rámci pravidelného mesačného programu Štúdia 12, a nové skúsenosti... 

Stiahnite si prihlášku na projekt a ukážte všetkým starým semetrikám ako sa robí divadlo.
Uzávierka prihlášok: 28. február  2016 
Informácie a zasielanie prihlášok: marek.godovic@theatre.sk,  02/ 204 87 600

Umelecký druh: 
Viac info tu: 
http://www.studio12.sk