Divadlo SkRAT: Rozlúčka s pohybovým aparátom

Rozlúčka s divákom?

„Skraťáci” ukázali, že dokážu vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a navrátiť sa k fyzickému prejavu, s ktorým zvykli pracovať dávnejšie. Tvorcovia naplnili každý z fragmentov výpoveďou o súčasnom človeku, jeho potrebách, resp. túžbach a pudovosti. čítaj viac...

Mário Drgoňa | 5.12.2018 | Komentáre |
Mestské divadlo Zlín/Divadlo Aréna: Masaryk/Štefánik

Nedotýkať sa exponátov, prosím!

Vždy, keď sa ocitnem na predstavení o historickej osobnosti, nadobúdam pocit, že sa o nej nemôžem dozvedieť tú „celú“, „naozajstnú“ pravdu. V Aréne/Zlíne sa tvorcovia i herci snažili, aby sa Štefánik s Masarykom nestali iba spomienkami zarámovanými v kabinetoch učiteľov dejepisu. Aby sme sa o nich niečo dozvedeli, musíme ich vnímať viac ako obyčajných ľudí.  čítaj viac...

Bohunka Vaňková | 3.12.2018 | Komentáre | Masaryk, Československo, Štefánik
Dezorzovo lútkové divadlo: Kráľ Ubu

O symbióze, ruských tankoch a pohlavných údoch

Fekálna fraška (ako znie podtitul inscenácie) vznikla v súlade so zámerom autora zhodiť z piedestálu všetkých kráľov, všetky vznešené tragédie a historické hry, v ktorých vystupovali, všetku honosnosť moci, ktorú okolo seba potrebovali a potrebujú vytvárať vládcovia krajín v časoch Shakespeara, Jarryho, aj Dezorzovho lútkového divadla. Autor a tvorcovia sa preto stretávajú v mnohých bodoch. Spoločným prvkom je záľuba v telesnosti, hoci je pravda, že dramatik má predsa len o čosi viac v obľube vyprázdňovanie, kým súboru sú bližšie pohlavné orgány.  čítaj viac...

Miroslav Zwiefelhofer | 28.11.2018 | Komentáre |
Uhol_92: Folklore not war × Nech žije vojna?

Pamätajte na vojnu!

Režisérka Alžbeta Vrzgulová sa na tému vojny rozhodla pozrieť cez prizmu slovenských ľudových tradícií. Na pozadí folklórneho dedičstva skúma prieniky so súčasným svetom, ktorý je ozbrojenými konfliktami doslova zaplavený. čítaj viac...

Lucia Galdíková | 12.11.2018 | Komentáre | Folklore, vojna, tanec
Reverenda Domina, foto Radovan Dranga
Divadlo NOMANTINELS: Reverenda Domina

Kto sú tieto rehoľnice?

Za múry kláštorov bežný človek nahliadne iba ťažko. Môže sa len domnievať, čo všetko motivuje rozhodnutia mužov aj žien, aby zasvätili život službe Bohu. Ide vždy o nezištný cieľ? O oddanie sa obete, skromnosti a poslušnosti? Túto otázku si kladú aj tvorcovia v inscenácii textu Róberta Pakana Reverenda Domina v réžii Martina Hodoňa.  čítaj viac...

Eli Zuborová | 27.10.2018 | Komentáre | rehoľa, ŠTB, žena
Fakulta architektúry STU, Kotolňa: Ten, čo prežil

Spaľujúci chlad minulosti

Ten, čo prežil je ďalší intermediálny projekt Petra Mazalána. Spája klasickú činohru, performanciu, hudobné divadlo a zvukovú inštaláciu. Toto prepojenie rôznych druhov umení má spoločného menovateľa – holokaust. Celé dielo rámcuje príbeh matky dramatika Georga Taboriho, ktorej sa podarilo prežiť deportáciu, teda fragmenty z drámy Matkina guráž. Tie sa prelínajú s čítaním, hrou na klavíri, operným spevom a videoprojekciou. Výsledný dojem z tohto spolupôsobenia spôsobuje emocionálny výbuch. čítaj viac...

Miroslava Košťálová | 26.10.2018 | Komentáre | holokaust, intermédia, vizuálnosť
Bratislavské bábkové divadlo: Malá morská víla

Š. Spišák – H. Ch. Andersen 3 : 0

Sezónu Bratislavského bábkového divadla otvoril Šimon Spišák inscenáciou Malá morská víla. Svojou interpretáciou, na ktorej spolupracoval s dramaturgom Petrom Galdíkom, otvára niektoré filozofické otázky Andersenovej predlohy. Z príbehu vyňal len gro, zbavil sa vedľajších postáv a dôraz kladie na rozhodnutie Víly stať sa človekom.  čítaj viac...

Lenka Dzadíková | 22.10.2018 | Komentáre | more, bábky
Štúdio 12: Søren Kierkegaard

Dosť filozofie, málo života

Ako sa má človek vymaniť z okov fatalizmu a prijať, že sloboda existuje nezávisle od jeho vôle? Sloboda, ktorá neznamená len povinnosť voľby, ale súčasne priznáva jej ťažobu? Tieto otázky sú nosnou tézou inscenácie o živote, tvorbe a filozofii dánskeho filozofa a predchodcu existencialistov Sørena Kierkegaarda. čítaj viac...

Martina Beňová | 10.10.2018 | Komentáre | filozofia, životopisná dráma, dokumentárne divadlo
Nitra - Divadlo Andreja Bagara: Mechanický pomaranč

Rozkolísaný pomaranč

Anthony Burgess sa v románe Mechanický pomaranč, ktorý napísal v 60. rokoch 20. storočia, zaoberal budúcnosťou a tým, aký dopad môže mať na ľudí zdokonaľovanie vedy. Hlavným motívom je náprava človeka prostredníctvom modernej psychoterapie, ktorá má definitívne skoncovať so zlým správaním. V inscenácii Alexovi do hlavy nainštalujú čipy, ktoré ho majú normalizovať. Pri každom negatívnom nervovom vzruchu ho paralyzujú alebo dokonca „vypnú.“ čítaj viac...

Miroslava Košťálová | 8.10.2018 | Komentáre | násilie, dynamika, budúcnosť
Uhol_92, Venuše ve Švehlovce: vNořen

Feminizmus otevřen

S druhou sériou Handmaid´s Tale prišla inscenácia vNořen! Žijeme v dobe, keď je rovnoprávnosť mužov a žien už samozrejmosťou. Alebo nie? Inscenácia polemizuje s novou vlnou proti-feminizmu, reaguje na súčasné spoločenské témy (MeToo, esej Chimamandy Ngozi Adichie a kampaň Dior „We should all be feminists“) a zobrazuje súčasný stav spoločnosti, v ktorej sa všetko zdá byť už vyriešené. Do tejto polemiky vstupuje s otázkami, aký je skutočný stav zdanlivej reality a či sa teória o slobode nestane len ďalšou totalitou. Práve otvorené názorové impulzy sú najväčším prínosom inscenácie. čítaj viac...

Diana Pavlačková | 25.9.2018 | Komentáre | feminizmus