Skonči na ulici!

Dunaj Dole
Viac

Odvážlivci, ktorí chcú prekročiť prah salónneho či kaviarenského mudrovania, to môžu tentoraz skúsiť priamo na ulici. Noc vonku je medzinárodné podujatie na podporu ľudí bez domova, rozširuje povedomie o problémoch a príbehoch ľudí, pre ktorých je ulica nedobrovoľným príbytkom. Zúčastni sa verejnej diskusie na tému „Koľko nás stojí bezdomovectvo?“, zasadni na gauč príbehov v súkromnom rozhovore s človekom bez domova, spi vonku.

Ako vstupné poslúžia trvanlivé potraviny v hodnote 5€, prípadne spacák, deka alebo prikrývka.

Umelecký druh: 
Subscribe to RSS - Dunaj Dole