najnovšie články

PORT o.z.: Smrť Antigony

Antigona bez návodu na použitie

Inscenácia Smrť Antigony združenia PORT je veľmi voľnou adaptáciou Sofoklovej tragédie, alebo skôr jej tém. Sleduje štyri roviny – politickú a ženskú, súkromnú a verejnú. Ale vo výsledku to tak jasné a jednoduché rozhodne nie je... Práve naopak, môžu prísť rozpaky a nejasnosti, ktoré nie je zrovna jednoduché analyzovať. Kto (alebo čo) je táto nová Antigona? čítaj viac...

Nora Ibsenova | pridané 5.12.2019 | trvalý odkaz | Komentáre
Reportáž: festival; ochotnícke divadlo

Predtým ako začnú oslavy

Väčšina pozornosti sa už dnes sústreďuje na budúcoročné oslavy storočnice profesionálneho slovenského divadla, no to je v našom kontexte neodmysliteľne prepojené s ochotníckou scénou. Túto spätosť potvrdil aj piaty ročník festivalu Ochotníci prebiehajúci v bratislavskej A4-ke. Program tento rok zahŕňal spolupráce ochotníkov s profesionálnymi režisérmi, inscenačné tímy bez režiséra či produkcie tvorcov, ktorí síce spolupracujú s profesionálnym divadlom, no zvyčajne sa venujú mimo-javiskovým profesiám.

Diana Pavlačková | pridané 6.11.2019 | trvalý odkaz | Komentáre
Reportáž: festival, súčasný tanec

Telá ImPulsTanzu 2019 – No. 1

Ak by sme hľadali kľúčové slovo pre 36. ročník viedenského festivalu ImPulsTanz, bolo by ním zrejme telo. Tento záver samozrejme nie je taký šokujúci, keďže stredobodom tanečného umenia vždy bolo a bude telo. S pretrvávajúcou premenou chápania toho, čo (súčasný) tanec je, sa však spája aj rôznorodosť nahliadania na telesnosť, rozmanitosť vnímania, zobrazovania tela v jeho fyzickej i symbolickej rovine. Tento aspekt sa zreteľne zrkadlil aj vo vybraných festivalových produkciách.

Katarína Cvečková | pridané 5.11.2019 | trvalý odkaz | Komentáre
FROM BEHIND HORIZONS, INDIGO

Hľadanie stratených tvarov

Tanečný duet From behind Horizons, Indigo je výsledkom niekoľkomesačnej spolupráce slovenskej tanečníčky Roberty Legros Štěpánkovej so švajčiarskou umelkyňou Giannou Grünig. Dielo je špecifické tým, že skrz choreografiu je tu možné vnímať intímnu spoveď dvoch žien, ktorá priznane komunikuje s architektúrou konkrétneho priestoru. V prípade premiéry v Nitre to bol starý funkcionalistický dom Kollmannovcov.

Simona Baková | pridané 4.11.2019 | trvalý odkaz | Komentáre
Slovenské národné divadlo: Dnes večer nehráme

Hráme, že nehráme alebo angažovanie naoko

Slovenské národné divadlo: Dnes večer nehráme (foto R. Dranga)

Druhé hosťovanie českého režiséra Jiřího Havelku v Činohre SND nieslo so sebou nemalé očakávania. Po Elitách by to mohol byť ďalší titul, ktorý dokáže otvoriť diskusiu o tom, ako sme sa vyrovnali so spoločenským prelomom pred tridsiatimi rokmi a kam sme sa za ten čas dokázali posunúť. Ako to ale dopadlo?

Zuzana Ferusová | pridané 31.10.2019 | trvalý odkaz | Komentáre
Glosa: Newspeak

Mosný mládenca príhody a skúsenosti No. 7

Na počiatku bolo slovo a to slovo bolo... #newspeak. Servus, tu je Tommy z Highfive-jackass Agency a mám pre teba džob. Klient si ťa čekol na insta a si v predpredpredvýbere na jeden spot, tak zisťujem, ako si na tom časovo v termínoch od 12. 11. do 11. 12. Ešte to nie je fix, ale robím si predbežný list, aby som to potom mohol naskedžulovať a dať nejaký fídbek. Hovorím, nič nie je ešte isté, sú tam okrem teba nejakí ďalší chalani, tak ti hodím do mejlíku tabuľku a nadúdluj mi to tam, okej? 

Braňo Mosný | pridané 29.10.2019 | trvalý odkaz | Komentáre
Reportáž: súčasný tanec; festival

Sharing is dancing

Festival divadelných vysokých škôl Istropolitana Projekt je neodmysliteľnou súčasťou študentského života na VŠMU. Katedra tanečnej tvorby pred dvoma rokmi vytvorila podobnú platformu pre univerzity rovnakého zamerania, a to v podobe festivalu SHARE. Ich cieľom je nielen konfrontovať tvorivé výsledky, ale aj prístupy k výučbe tanečného umenia. Festivalový program pozostával počas dňa z workshopov pre študentov a večer univerzity prezentovali inscenácie (alebo fragmenty z nich), ktoré vznikli na ich akademickej pôde.

Diana Pavlačková | pridané 28.10.2019 | trvalý odkaz | Komentáre