najnovšie články

Divadlo Plzeň vol. 3: Persony, psíkovia a perverzity Sternenhocha

Persony, Festival Divadlo Plzeň 2019

Sobota – kvalitná robota, dalo by sa povedať o programe štvrtého dňa Festivalu Divadlo v Plzni. A hoci dramaturgia festivalu lákala na ospevovaných Dočekalových Anjelov v Amerike, a tiež na nedeľný program saturovaný zahraničnými menami, moje osobné festivalové vrcholy priniesla práve sobota. Inscenácie tretieho dňa by mohol spájať prívlastok pôsobivý. Nemám pritom na mysli vonkajšiu efektnosť, za ktorou cítiť silenú snahu zapáčiť sa, ale pôsobivosť ozajstnej nefalšovanej divadelnosti. čítaj viac...

Martina Mašlárová | pridané 20.10.2019 | trvalý odkaz | Komentáre
Reportáž: Divadelná Nitra 2019

Divadelná Nitra 2019, deň prvý a druhý: Osobné vzbury

Divadelná Nitra 2019 sa pri príležitosti blížiaceho sa 30. výročia Nežnej revolúcie rozhodla pre hlavný leitmotív „Podoby slobody“. Zatiaľ čo minulý ročník sprevádzalo neurčité „RE“, tento rok sa festival nesie v oveľa konkrétnejšej a aj v programe čitateľnejšej téme. Už letmý pohľad na program ukazuje, že nielen pre slovenské divadlo je tento rok o pripomínaní si krehkosti slobody. Zahraničné inscenácie prvých dvoch dní pritom reflektovali skôr tému vnútorného oslobodenia, než spoločenskej či politickej slobody. V piatok to bola česká operná inscenácia Sternenhoch a v sobotu Bubácka rozprávka pre deti z Banskej Bystrice a bizarný poľský muzikál Svätá Špageta.

Diana Pavlačková | pridané 30.9.2019 | trvalý odkaz | Komentáre

Facky pre liberálov umenia

Aké sú hranice toho, čo umenie ešte môže a čo by už naozaj nemalo? Človek by očakával, že na túto otázku narazí na slovenskom ochotníckom festivale (nikdy nie je dosť vysvetľovania prečo majú vulgarizmy v inscenáciách Divadla Disk svoje opodstatnenie), no nie na kľúčovej prehliadke nezávislého divadla v Nemecku. Impulse Theater Festival 2019 sa konal v Porúrí v čase od 13. – 26. júna.

Milo Juráni | pridané 25.9.2019 | trvalý odkaz | Komentáre
Reportáž:

Príliš rozdrobená Nová Dráma/New Drama 2019

Festival Nová Dráma/New Drama sa už niekoľko rokov snaží v slovenskom divadelnom kontexte uchopiť podstatu toho, čo „nová dráma“ je. Ani tohtoročná dramaturgická rada však nepriniesla jednoznačnú odpoveď, ale opäť vybrala skôr obsahovo i formálne odlišné inscenácie. Najviac pritom zarezonovali tie, ktoré svojím spoločensko-politickým akcentom priamo reagujú na súčasnú dobu: Moral insanity, Americký cisár a Náš človek.

Lucia Galdíková | pridané 24.9.2019 | trvalý odkaz | Komentáre
Prvý plán: Fake It Till You Make It

#svadbujeme

Ešte donedávna som bola vo veku, keď sa moji rovesníci ešte neženili/nevydávali. Ale dnes... V každom prípade, vtedy ma pravidelne zvykla prepadnúť obrovská chuť ísť na svadbu. Prejsť si všetkými tými trápnosťami a priznávam, najmä sa bez výčitiek vytancovať na hity ako Dlouhá noc. Divadelné zoskupenie Prvý plán vytvorilo priestor pre ľudí s podobnými potrebami, a to v podobe imerznej inscenácie Fake It Till You Make It.

Diana Pavlačková | pridané 20.9.2019 | trvalý odkaz | Komentáre
Divadlo Astorka Korzo '90: Komúna

Komúna a jej krehké vzťahy

Dokáže prežiť vysnívaný ideál stretnutie s realitou? A čo je viac – komúna alebo rodina? Odpoveďou môže byť aj bonmot jedného z filmových kritikov, ktorý si pri recenzovaní filmovej Komúny upravil známe slovné spojenie „Home is where your heart is“ na „Home is where the hurt is.“

Barbora Gvozdjaková | pridané 17.9.2019 | trvalý odkaz | Komentáre
Reportáž: festival, scénická žatva, Scénická žatva 2019

Zmes kvalitnej interpretácie aj nabubrenej účelovosti

Aj napriek postupnému a potupnému prehliadaniu ekonomických potrieb sa najstaršiemu európskemu festivalu ochotníckeho divadla Scénická žatva darí odolávať nešvárom dotačných tabuliek. 97. ročník možno nepreukázal výraznejší pokrok v oblasti kompozície mizanscén, režijného uchopenia, či dynamiky obrazov. Hlavným objektom môjho záujmu sa však stal text (či prípadne jeho absencia) a jeho dramaturgická interpretácia. Tá by v mnohých prípadoch popri profesionálnych kolegoch nielenže obstála, ale niekedy by aj prevýšila ich kvality. 

Jakub Molnár | pridané 15.9.2019 | trvalý odkaz | Komentáre