Spomienka na bojové polia

Mestské divadlo P. O. HviezdoslavaNová dráma

Keď sa v Nemecku hovorí o prvej svetovej vojne, hodnotí sa najmä podľa bojov na západnom fronte. Inscenácia Spomienka na bojové polia 1914/2014 (Schlachtfeld Erinnerung 1914/2014) sa snaží zmeniť tento uhol pohľadu. Inscenácia skúma rôzne národné historiografie v Juhoslávii, následne v Srbsku, v Bosne a Hercegovine, tiež v Turecku, Nemecku a Rakúsku. Aké rozličné spomienky sa zachovali, kde a akým spôsobom? Aké predstavy o nepriateľovi sa vykonštruovali a čo ho identifikuje? Akú úlohu zohrali tieto predstavy pri nedávnej vojne v bývalej Juhoslácii? V spolupráci s Goetheho inštitútom v Belehrade viedli režisér Hans -Werner Kroesinger a filmárka Regine Dura výskum v Belehrade, Istanbule a Sarajeve. 
 

Tvorivý tím
Žáner: 
0
Vaše hodnotenie: Žiadne