Masterpiece

S. Daubnerová: Masterpiece (foto C. Bachratý)S. Daubnerová: Masterpiece (foto C. Bachratý)S. Daubnerová: Masterpiece (foto C. Bachratý)S. Daubnerová: Masterpiece (foto C. Bachratý)S. Daubnerová: Masterpiece (foto C. Bachratý)

Sólová pohybovo-vizuálna inscenácia inšpirovaná vnútorným nepokojom, ktorý vedie človeka k objavovaniu. Izolácia, tvorivý proces, pochybnosti, neustále hodnotenie práce, spracovanie (ne)úspechu – kolobeh, v ktorom sa umelci pohybujú pri tvorbe nového diela.
Byť umelcom či nebyť?

 

Tvorivý tím
Umelecký druh: 
0
Vaše hodnotenie: Žiadne