Manifest možností

A4 - Priestor súčasnej kultúry
P. Fornayová: Manifest možností (foto B. Dolinajová)P. Fornayová: Manifest možností (foto B. Dolinajová)P. Fornayová: Manifest možností (foto B. Dolinajová)P. Fornayová: Manifest možností (foto B. Dolinajová)P. Fornayová: Manifest možností (foto B. Dolinajová)

Naša nežná revolúcia bola pre väčšinu z nás zlomovým momentom. Predstavenie Manifest možností nechce byť objektívnym výpočtom diania. Je manifestom rôznych uhlov pohľadu, z ktorých sa na revolúciu a na obdobie po nej môžeme pozerať.  

„Pád Berlínskeho múru v roku 1989 umožnil vznik experimentu obrovských rozmerov. Tento experiment ovplyvnil celú Európu: národy, ktoré dovtedy tvorili východný blok, boli pretvorené, aby vyhovovali západnému neoliberálnemu systému a podriadili sa tak režimu liberalizácie, deregulácie a privatizácie.“ (Philipp Ther: Nový pořádek na starém kontinentě)

Tvorivý tím
Umelecký druh: 
0
Vaše hodnotenie: Žiadne