FROM BEHIND HORIZONS, INDIGO

Gianna Grünig & Roberta Legros Štěpánková: FROM BEHIND HORIZONS, INDIGO (foto F. Kollář)Gianna Grünig & Roberta Legros Štěpánková: FROM BEHIND HORIZONS, INDIGO (foto F. Kollář)Gianna Grünig & Roberta Legros Štěpánková: FROM BEHIND HORIZONS, INDIGO (foto F. Kollář)Gianna Grünig & Roberta Legros Štěpánková: FROM BEHIND HORIZONS, INDIGO (foto F. Kollář)

Duet sa rodí zo spoločného priestoru medzi umelkyňami, v ktorom každý pohyb tvaruje príbeh. Vynárajúce sa telesné gestá prenechávajú svoje plné bytie poézii vzťahu horizontu s vertikálnym, obrazu hniezda-skrýše-domova a nadobúdajú napätie v hre váhy ženských rozhodnutí. Každé gesto pramení z hĺbky mýtu, ktorý toto dielo vyobrazuje. Umelkyne pozývajú diváka, aby si oddýchol v sne, ktorý sa odvíja z tanca. Duet vychádza z umenia instantnej kompozície.

Tvorivý tím
Umelecký druh: 
0
Vaše hodnotenie: Žiadne