Útek od divočiny

Divadlo DPM

Stále ťažšie a ťažšie, s väčšími rozpakmi, oslavujeme akýkoľvek technologický pokrok ľudstva. Všetko sa pomeriava predovšetkým škodami, ktoré človek svojou aktivitou napácha. Každodenná spotreba = nárast záťaže celého systému. Je riešením vzdať sa pobytu v spoločnosti a individuálne utiecť do prírody? Alebo je to len alibizmus - zdanlivé zbavenie sa zodpovednosti? A koľkí vlastne môžu takto odísť a aké to je - žiť v/o samote? Aké nástrahy na človeka čakajú, čo sa človek naučí a dozvie, čoho je ochotný vzdať sa? Do akej miery sme závislí na permanentej komunikácii s rodinou, priateľmi, známymi, ale aj so svetom - pahltní po neustálom príjme impulzov, správ, informácií - zaháňajúc strach z nudy, zastavenia... A čo na to P. O. Hviezdoslav? A čo na to iní ? O tom všetkom s jedným hercom v opustenej synagóge, ktorou kráčali dejiny. Tomáš Turek tu premýšľa a spieva, kam vlastne ďalej v(y)kročiť... A... A baví ho to.

Tvorivý tím
Umelecký druh: 
0
Vaše hodnotenie: Žiadne