MLOKi hľadajú nového, organizačne zdatného MLOKa

petermartin.dk

V rámci našich postupne rozvíjajúcich sa aktivít sme sa spoločne uzniesli, že by bolo načase prijať organizačne zdatného člena so zmyslom pre stráženie deadlinov, so znalosťou grantového systému kultúrnych vôd.

Naše očakávania nie sú nijako vyhranené, ale v rámci nášho občianskeho združenia by sme radi rozšírili naše pôsobenie z publicistickej činnosti, organizácie diskusií a ďalších našich projektov do ešte širšieho spektra aktivít.

Hľadáme preto otvoreného človeka, ktorý je ochotný hľadať riešenia aj tam, kde zdanlivo nie sú. Skrátka niekoho, koho práca v kultúrnom sektore baví natoľko, že jej dokáže niečo obetovať. Základné predpoklady pre spoluprácu s MLOKmi sú: šikovnosť, otvorenosť, znalosť angličtiny, prehľad grantových možností, dochvíľnosť a funkčný kalendár. Čo mu vieme ponúknuť ? Naše nadšenie, nápady, rôznorodé aktivity a najmä kultúrneho ducha.

Finančná odmena dohodou.

Záujemca nech sa prihlási do 31. septembra 2015 na našu mailovú adresu: mloki@mloki.sk. Radi sa so všetkými osobne stretneme a porozprávame.

Vaše
Mlok(i)

Rubrika: 

Bibliografický záznam:  Juráni, Milo. MLOKi hľadajú nového, organizačne zdatného MLOKa. MLOKi - mladí o kultúre inak [online]. Bratislava: Kultúrny spolok MLOKi, 2015. [cit. 2.12.2020]. ISSN 1339-8113. Dostupné z http://mloki.sk/node/440.